Teknologia vanhustenhoidossa: hyöty vai rasite?

Suomi on hyvinvointiteknologiassa maailman kärkeä. Teknologiaa tarjotaan ratkaisuksi lähes ongelmaan kuin ongelmaan, niin myös vanhustenhoitoon. Ovatko teknologian tuomat hyödyt kuitenkaan niin merkittäviä kuin väitetään?

Vanhustenhoidon ongelmat

Vaikka Suomi on hyvinvointiteknologiassa maailman kärkimaita, niin vanhustenhoidossa parannettavaa riittää. Alkuvuodesta 2019 ympärivuorokautisessa hoidossa paljastui vakavia ongelmia. Osa ongelmista juontaa juurensa kiireestä, mutta ikävä kyllä joissakin hoitolaitoksissa myös työntekijöiden tai johdon välinpitämättömyydestä. Huonosta laadusta on tullut standardi. 

Tulostavoitteiden mukaantulo on johtanut erilaisten mittareiden käyttöön. Vaikka mittarit sinällään kuuluvat liiketoimintaan, voi mittareiden kapeakatseinen seuraaminen myös johtaa harhaan. Silloin se tärkein eli mielekkään elämän tarjoaminen vanhuksille unohtuu.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavalla uudella hoitajamitoituksella pyritään korjaamaan osa havaituista epäkohdista. Hoitajapula tosin hankaloittaa hoitajamäärän kasvattamista eikä pelkkä hoitajamäärän kasvattaminen tietenkään ole tae korkealaatuiselle hoidolle. 

Lisäksi tarvitaan muitakin keinoja. Hallitus on nimennyt teknologian yhdeksi keinoksi vanhustenhoidon laadun parantamiseen. Teknologiaa hyödynnetäänkin jo paljon hoitotyössä, mutta kokemukset eivät aina ole olleet positiivisia.

Teknologian käyttö vanhustyössä

Vaikka Suomi on hyvinvointiteknologiassa maailman kärkimaita, niin vanhustenhoidossa parannettavaa riittää. Alkuvuodesta 2019 ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa paljastui vakavia ongelmia. Osa ongelmista juontaa juurensa kiireestä, mutta ikävä kyllä joissakin hoitolaitoksissa myös työntekijöiden tai johdon välinpitämättömyydestä. Huonosta laadusta on tullut standardi.

Tulostavoitteiden mukaantulo on johtanut erilaisten mittareiden käyttöön. Vaikka mittarit sinällään kuuluvat liiketoimintaan, voi mittareiden kapeakatseinen seuraaminen myös johtaa harhaan. Silloin se tärkein eli mielekkään elämän tarjoaminen vanhuksille unohtuu.

Vanhuspalvelulakiin kirjattavalla uudella hoitajamitoituksella pyritään korjaamaan osa havaituista epäkohdista. Hoitajapula tosin hankaloittaa hoitajamäärän kasvattamista eikä pelkkä hoitajamäärän kasvattaminen tietenkään ole tae korkealaatuiselle hoidolle.

Lisäksi tarvitaan muitakin keinoja. Hallitus on nimennyt teknologian yhdeksi keinoksi vanhustenhoidon laadun parantamiseen. Teknologiaa hyödynnetäänkin jo paljon hoitotyössä, mutta kokemukset eivät aina ole olleet positiivisia.

Teknologian hyödyntämisen nurja puoli

Vaikka teknologiasta voi olla paljon apua hoitotyössä, voi se myös muodostua rasitteeksi. Pahimmassa tapauksessa kuormittavaa hoitotyötä tekevää kuormitetaan lisää jos jonkinlaisella uudella innovaatiolla. Ihmisläheiseen työhön hakeutunut saattaa yhtäkkiä huomata käyttävänsä enemmän aikaa koneiden kuin ihmisten kanssa.

Arja Rytkösen väitöskirjaa varten tekemään kyselyyn vastanneista hoitajista enemmistö oli sitä mieltä, että teknologialla yritetään liiaksi korvata ihmisten vuorovaikutusta. Teknologian ei koettu tuovan lisäaikaa asiakkaiden parissa toimimiseen.

Sama pätee kotihoidossa. Iäkkään sosiaaliset kontaktit voivat olla jo ennestääkin vähäisiä ja voivat vähentyä entisestään etäkommunikointia käytettäessä. Teknologia ei voi koskaan korvata toisen ihmisen läheisyyttä.

JHL:n ja Tampereen yliopiston vanhustyön digitalisaatiota käsittelevässä selvityksessä lähes 70 prosenttia koki teknologian käytön lisäävän aika paineita, ei vähentävän niitä. Yhtä moni sen sijaan mainitsi teknologian aiheuttavan viivytyksiä työnteossa. Ei siis tarvitse ihmetellä, miksi käyttäjät usein vastustavat uuden teknologian käyttöönottamista.

Teknologiaa ei kannata ottaa käyttöön vain sen itsensä takia tai koska kilpailijatkin ottavat. Teknologian valinnassa tulisi aina kuunnella ensisijaisesti käyttäjää oli se sitten hoitaja, omainen tai ikäihminen itse. Tällöin voidaan varmistua järjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta. Teknologian ei koskaan pitäisi olla rasite, vaan oikeasti auttaa käyttäjää suoriutumaan toimistaan sujuvammin.

Lue lisää Empirican palveluista

Konenäkö

Konenäkö pyrkii automatisoimaan tehtäviä, jotka perustuvat näkemiseen. Tyypillisimpiä hyödyntämiskohteita ovat automaattinen kohteiden tai tapahtumien tunnistus, prosessien ohjaaminen sekä navigointi.

Etätyö

Etätyö työkalut

11 etätyöläisen arkea helpottavaa työkalua Microsoftilta

Koronakriisi on lisännyt on lisännyt huimasti etätyöntekijöiden määrää. Oikeat etätyövälineet auttavat hoitamaan työt entiseen malliin, vaikka ei toimistolla istutakaan. Kokosimme tähän Microsoftilta 11 etätyötä helpottavaa työkalua.