Ruokahuijaukset voidaan estää lohkoketjulla

Ruoan matka pellolta pöytään on usein hyvin monimutkainen. Lohkoketjujen avulla tuotteiden jokainen liike voidaan tallettaa pysyvästi tietojärjestelmään ja alkuperätieto on nopeasti löydettävissä tarpeen tullen. Elintarviketeollisuudessa tuoteturvallisuudella on merkittävä rooli ja tähän osa-alueeseen lohkoketjuilla on paljon annettavaa.

ruokahuijaukset lohkoketju

Lohkoketju ja alkuperä

Hajautettuun peer-to-peer –tietojärjestelmään perustuva blockchain-teknologia (lohkoketjuteknologia) ja kryptovaluutta bitcoin ovat tasaisin välein uutisissa esiintyviä aiheita. Varsinkin bitcoinin nopeat kurssivaihtelut ovat saaneet mediassa alkuvuodesta paljon huomiota. Toiset pitävät lohkoketjuteknologiaa vain yhtenä ylihypetettynä teknologiana monien muiden joukossa, kun taas toiset näkevät lohkoketjut internetin kaltaisena maailmaa mullistavana keksintönä. Vaikka lohkoketjuteknologia on vielä kehittyvä teknologia, sitä hyödyntämällä voidaan jo nyt saavuttaa merkittäviä hyötyjä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtenä selkeänä hyötyjänä tulee olemaan elintarviketeollisuus, jossa tuotteiden toimitusketjun läpinäkyvyys on tuoteturvallisuuden takaamiseksi ehdottoman tärkeää ja alkuperän on oltava tarvittaessa nopeasti selvitettävissä. Minkälaista hyötyä lohkoketjut sitten voivat tarjota ruoan toimitusketjujen hallinnalle?

Elintarvikkeiden turvallisuus

Ruoan matka pellolta pöytään on usein hyvin monimutkainen ja vain pieni osa kuluttajien hankkimista elintarvikkeista tulee suoraan tuottajalta. Useimmiten ruoka kulkee tuottajalta elintarviketehtaan kautta kauppojen jakelukeskuksiin ja sieltä kauppojen hyllyille. Lohkoketjujen avulla tuotteiden jokainen liike voidaan tallettaa pysyvästi tietojärjestelmään ja alkuperätieto on nopeasti löydettävissä tarpeen tullen. Tietojen muuttaminen jälkikäteen on mahdotonta ilman, että siitä jäisi jälkeä. Lohkoketjujen avulla tapahtuva elintarvikkeiden valvonta on myös huomattavasti edullisempaa, sillä välikäsien tarve on vähäisempää. Lisäksi tiedon luotettavuus paranee, sillä suurin osa tietojärjestelmien tiedoissa esiintyvistä virheistä on yleensä käyttäjien tekemiä. Anonymiteetin ansiosta tietojen jakaminen lohkoketjuihin perustuvassa järjestelmässä on mahdollista ja näin mahdolliset virheet ovat helpommin ja nopeammin löydettävissä, koska jokaisella ketjun toimijalla on pääsy tuotetietoihin.

Ruokahuijaukset ja ruokaskandaalit

Muutama vuosi sitten hevosenlihaskandaali herätti runsaasti keskustelua. Vaikka kyseessä ei ollutkaan kuluttajan terveyttä vaarantava asia, koki moni kuluttaja tulleensa huijatuksi. Toisinaan raaka-aineet saattavat elintarvikeketjussa vaihtua epähuomiossa toisiksi, mutta myös parempi tuotto houkuttelee huijareita korvaamaan kalliimman raaka-aineen halvemmalla. Näin on esimerkiksi tapahtunut turskan, oliiviöljyn ja oreganon kohdalla, joiden tarkastuksissa on paljastunut, että kyseisinä tuotteina onkin myyty halvempia korvikkeita. Lohkoketjut auttavat tuoteväärennösten löytämisessä ja estämisessä, koska tietojen muuttaminen lohkoketjussa jättää aina jäljen. Järjestelmä ei vaadi välikäsiä, vaan tiedon luotettavuus perustuu peer-to-peer –ominaisuuteen. Näin ollen tuoteväärennösten tekeminen hankaloituu huomattavasti, tai muuttuu jopa mahdottomaksi.

ruokahuijaukset

Tuotannon ja toimitusketjun vastuullisuus

Lohkoketjujen avulla voidaan myös muuttaa tuotantoa vastuullisempaan suuntaan. Koska toimitusketju on täysin läpinäkyvä, on kuluttajan mahdollista nähdä toimitusketjun jokainen erillinen vaihe sekä tuotteen alkuperä. Tämä auttaa tuotteiden välisessä vertailussa ja kuluttajan on helpompi valita omien arvojensa mukainen tuote. Lohkoketjupohjaisen järjestelmän avulla voidaan huolehtia myös tuotteen hinnan oikeudenmukaisemmasta jakautumisesta toimijoiden kesken, koska järjestelmä mahdollistaa läpinäkyvyyden myös näiltä osin. Lisäksi lohkoketjuun perustuva toimitusketjujen hallinta on huomattavasti perinteistä järjestelmää edullisempi käyttää, koska lohkoketju tekee osan toimijoista tarpeettomiksi. Lohkoketjujen hyödyntäminen toimitusketjujen hallinnassa voisi siis alentaa ruoan kustannuksia kuluttajille tarjoten siitä huolimatta hyvän toimeentulon tuottajille samalla edistäen suoramyynnin kannattavuutta.

Blockchain-sovellukset elintarvikealan yrityksissä

Vaikka lohkoketjuteknologia on vielä kehittyvää teknologiaa, on useampi suuri elintarvikealan yritys jo hyödyntänyt lohkoketjuja toimitusketjujen hallinnassa. Maailman suurin vähittäiskauppaketju Walmart onnistui nopeuttamaan mangojen alkuperän selvittämisaikaa kuudesta päivästä noin kahteen sekuntiin. Ratkaisun avulla Walmart pystyi merkittävästi parantamaan ruoan turvallisuutta, koska kuuden päivän sijaan pilaantunut tuote voidaan nyt paikallistaa parissa sekunnissa. Sovelluksen ansiosta myös kustannukset vähenevät, sillä tilanteessa jossa saadaan tieto tuottajalta saapuneiden tuotteiden myyntikelvottomuudesta, voidaan myynnistä poistaa vain kyseisen tuottajan tuotteet, eikä ole tarpeen poistaa varmuuden vuoksi myös muilta tuottajilta saapuneita tuotteita.

Euroopassa ensimmäisenä elintarvikkeiden toimitusketjujen hallinnassa lohkoketjua on onnistunut hyödyntämään ranskalainen vähittäiskauppaketju Carrefour. Carrefour käyttää lohkoketjupohjaista sovellusta vapaiden kanojen toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamisessa. Sovelluksen avulla kuluttajat voivat nopeasti selvittää tuotteen alkuperän ja matkan hyllylle skannaamalla tuotteesta löytyvän QR-koodin. Carrefour on laajentamassa sovelluksen käyttöä myös muihin elintarvikkeisiin.
Päivittäistavaroita valmistava Unilever taas hyödyntää lohkoketjuja teen tuotannon vastuullisuuden kehittämisessä. Järjestelmä tarjoaa tuottajille taloudellisia kannustimia teen tuotannon kehittämiseksi entistä vastuullisemmaksi. Sekä yritys että kuluttaja saavat tiedon kuinkin tuotteen viljelyn luonnonmukaisuudesta ja tuotannon työntekijöiden palkkojen reiluudesta.

Lohkoketjujen liiketoiminnalle tuomat hyödyt

Lohkoketjujen hyödyntämismahdollisuudet liiketoiminnassa ovat moninaiset. Erityisen hyvin lohkoketjuja voidaan hyödyntää elintarvikkeiden toimitusketjujen hallinnassa. Elintarviketeollisuudessa tuoteturvallisuudella on merkittävä rooli ja tähän osa-alueeseen lohkoketjuilla on paljon annettavaa. Lisäksi valveutuneet kuluttajat ovat tietoisia ruoan tuotantoon liittyvistä ongelmista ja haluavat vaikuttaa omilla valinnoillaan. Alkuperän jäljitettävyys mahdollistaa niin luomuruoan, lähiruoan kuin reilun kaupan tuotteidenkin aukottoman valvonnan ja tekee tämän vielä erittäin kustannustehokkaasti. Lohkoketjujen avulla voidaan palauttaa kuluttajien jo menetetty luottamus elintarviketuotannon vastuullisuuteen.

lohkoketjupalvelut

Lue lisää Empirican lohkoketjuratkaisuista

Empirica on Suomen johtava lohkoketjutoimija ja maailmassakin merkittävimpien joukossa. Lohkoketjuteknologialla saavutetaan tietoturvaa, luottamusta ja kustannussäästöjä.

Mikä on lohkoketju?

Blockchain tai lohkoketju on ollut muotitermi jo jonkin aikaa. Kaikki kuulevat siitä, jotkut tekevät sitä, mutta onko siitä jotain iloa liiketoiminnalleni?