Ketterä ohjelmistokehitys

Olemme selainpohjaisten liiketoimintasovellusten sekä IoT-ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut turkulainen ohjelmistoyritys. Ohjelmistokehityspalveluitamme ovat palvelumuotoilu, ohjelmistokehitys, käyttöönotto ja ylläpito.

Agile ohjelmistokehitys

Olimme lapsia, kun Commodore 64 oli iso juttu. Olimme mukana liike-elämässä, kun internet oli uutta ja ihmeellistä. Olemme tehneet ohjelmistokehitysprojekteja alan jättiläisten, kuten Microsoftin kanssa. Meillä on kokemusta uusimmista teknologioista ja osaamme hyödyntää niitä liiketoiminnan tarpeisiin. Vanhojen konkareiden lisäksi meillä on nuoria innovaattoreita, jotka elävät tätä päivää ja huomista. Uskomme nuoren innon ja kokemuksen yhdistämiseen parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Ketterä ohjelmistokehitys

Suosimme kehityksessämme ketteriä menetelmiä. Iteratiivisen kehityksen ansiosta saat asiakkaanamme nopeasti käsityksen lopullisesta tuotteesta ja muutoksia voidaan tehdä sitä mukaa, kun niille huomataan tarvetta. Näin tuote valmistuu nopeassa aikataulussa kustannustehokkaasti ja täyttää sille asetetut vaatimukset.​

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin asiakas voi vaikuttaa projektin kehityssuuntaan aikaisessa vaiheessa. Näin parannamme merkittävästi projektien onnistumisastetta. Osaava tiimimme osaa toteuttaa projektit onnistuneesti myös ilman asiakkaan panosta, mikäli asiakas ei syystä tai toisesta voi osallistua aktiivisesti projektiin.

Ohjelmistokehityksen palveluitamme

  • Konseptisuunnittelu
  • Ohjelmiston suunnittelu ja toteutus
  • Ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelu
  • Pilvialustapalvelut ohjelmistokehitykseen ja tuotantoon

Palvelumuotoilu

Ohjelmistokehityksen tarkoituksena on tukea yrityksen strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita. Määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa tärkeimmät ratkaistavat bisneshaasteet ja etsimme niihin parhaiten soveltuvan ratkaisun. Tarvittaessa hyödynnämme suunnitteluvaiheessa eri alojen asiantuntijoita. Tarjoamme asiakkaillemme aina myös pitkän aikavälin vision.

Agile ohjelmistokehitys

Toteutus

Suunnittelemme käyttötapaukset ja järjestelmän arkkitehtuurin, joita tarkennetaan projektin aikana ohjelmistolle asetettujen vaatimusten muuttuessa. Iteratiivisen kehitysmallin ansiosta muutosten tekeminen on nopeaa ja kustannustehokasta. Ketterän ohjelmistokehityksen ansiosta asiakkaamme saa lisäarvoa kehitystyöstä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Olemme Microsoft-kumppani ja hyödynnämme kehitystyössä Azuren laajaa työkalu- ja palveluvalikoimaa.

internet of things

Käyttöönotto ja ylläpito

Huolehdimme sujuvasta käyttöönotosta, ylläpidosta ja käyttäjien koulutuksesta. Ylläpitopalveluumme kuuluvat mm. versionhallinta, varmuuskopiointi, automaattinen valvonta, sovellusylläpito, ohjelmistopäivitykset ja tietoturvapäivitykset. Ylläpidämme sovellukset Azuren pilvessä, jolla taataan hyvä tietoturva ja palvelutaso.