Web- ja mobiilikehitys

Tarjoamme webkehitystä ja digitaalisia ratkaisuja aina alkuvaiheen konseptoinnista käyttöönottoon ja ylläpitoon asti. Olipa projektisi missä vaiheessa tahansa, autamme yritystäsi viemään sen menestyksekkäästi loppuun.

Hyvä käyttökokemus on digitaalisen tuotteen tärkein menestystekijä. Jotta hyvä käyttökokemus voitaisiin saavuttaa, on ymmärrettävä käyttäjien tarpeet. Me suosimme nykyaikaisia verkko- ja mobiiliteknologioita, joiden avulla voidaan kehittää korkeimmatkin vaatimukset täyttäviä sovelluksia.

Ketterä kehitys

Suosimme kehityksessämme ketteriä menetelmiä. Iteratiivisen kehityksen ansiosta asiakkaanamme saat nopeasti käsityksen lopullisesta tuotteesta ja muutoksia voidaan tehdä sitä mukaa, kun niille huomataan tarvetta. Näin tuote valmistuu nopeassa aikataulussa ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Työskentelemme yleensä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin asiakas voi vaikuttaa projektin kehityssuuntaan aikaisessa vaiheessa, mikä parantaa merkittävästi projektien onnistumisastetta. Osaava tiimimme osaa toteuttaa projektit onnistuneesti myös ilman asiakkaan panosta, mikäli asiakas ei syystä tai toisesti voi osallistua aktiivisesti projektiin.

Kick-off

Kehitysprojekti aloitetaan ns. Kickoff-työpajassa yhdessä asiakkaan kanssa.

Design Thinking-prosessista tuodaan elementtejä joiden kautta määritellään tärkeimmät ratkaistavat bisneshaasteet ja etsitään niihin soveltuvia ratkaisuehdotuksia ja vaihtoehtoja.

Minimum Viable Product

Minimum Viable Product (MVP) on tuote-iteraatio jossa on mukana rajoitettu osa suunniteltuja toiminnallisuuksia.

Ominaisuuksia on kuitenkin riittävästi että voidaan varmistaa suunnitteluvaiheessa tehtyjen olettaminen toimivuus käytännössä oikeiden (varhaisten) loppukäyttäjien kanssa ja saada palautetta ja näkemystä jatkokehitystä varten.

Tuotejulkaisu v2.0, v...

Koska tuote on rakennettu laajennettavan ohjelmistoarkkitehtuurin päälle sitä on helpompi laajentaa tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Tällä tavoin edeltävä kehityspanos ei joudu hukkaan vaan sitä voidaan uudelleen käyttää suurelta osin, vähentäen kokonaisinvestoinnin määrää.

Prototyyppi

Kehitystiimi toteuttaa ensimmäisen vaiheen prototyypin yhden tai useamman sprintin eli syklisen kehitysvaiheen kautta.

Prototyyppiä voidaan käyttää esimerkiksi palautteen keräämiseen jatkokehitystä varten tai koeponnistamaan konseptin toteuttamiskelpoisuutta käytännössä.

Paras lisäarvo saadaan kun palaute kerätään aiotuilta tuotteen loppukäyttäjiltä.

tuotejulkaisu v1.0

Onnistunut tuotejulkaisu täyttää asiakkaan vaatimukset ja myös ratkaisee alussa tunnistetut bisneshaasteet.

Käytännössä tämä varmistetaan iteratiivisen ja osallistavan kehitysprosessin sekä säännöllisten, loppukäyttäjien edustajille pidettävien demojen ja palautteenannon kautta.

Teknologiat

Käytämme mm. seuraavia teknologioita: Angular, React, Vue, .NET Core, NodeJS, Java, Swift, Ionic, ReactNative, TypeScript

Esimerkkejä toteutuksistamme

Haluatko tietää lisää digitaalisista palveluistamme? Ota yhtettä, niin katsotaan millainen ratkaisu sinun tarpeisiisi sopii parhaiten.