Empirica toteuttaa liiketoiminnan lohkoketjuteknologisia ratkaisuja ammattitaidolla, aina kryptovaluuttamaksujärjestelmistä ja räätälöidyistä tokeneista kokonaisiin liiketoimintamalleihin. Hajautetut järjestelmät tuovat keskitettyihin järjestelmiin verrattuna monenlaisia etuja, joita ovat esimerkiksi turvallisuus ja luottamus.

Lohkoketjuteknologiat

Lohkoketjut yhdistetään usein kryptovaluutta bitcoiniin. Lohkoketjujen hyödyntämiskohteita on kuitenkin paljon enemmän. Liiketoiminnassa lohkoketjuja voidaan hyödyntää maksujärjestelmien lisäksi esimerkiksi alkuperätiedon tallettamisessa ja todentamisessa sekä toimitusketjun optimoinnissa. Empirica kehittää lohkoketjuteknologisia ratkaisuja erityisesti yritysten liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Lisää lohkoketjuista voit lukea blogistamme:

Älykkäät sopimukset ja lohkoketjut osana liiketoimintaa

Lohkoketjuteknologian ratkaisut tarvitsevat usein yhteyden ulkopuoliseen maailmaan tai lohkoketjun transaktiot pitää muuntaa ihmisen tai koneen luettavaksi. Mallintamalla asiakkaan prosessin yhteensopivaksi lohkoketjuratkaisun kanssa. Tämä mahdollistaa uuden ratkaisun tuomisen osaksi vanhaa infrastruktuuria.

smart contract

Teknologiat

Omaamme tietoa ja kokemusta seuraavien teknologioiden käytöstä

Technologies