Kaikkialla on dataa ja laitteet ovat yhdistettyinä verkkoon. IoT (Internet-of-Things) on arkipäivää tuotteiden jäljityksessä, kotien tarkkailussa, datan keräämisessä tuotantoketjussa jne. IoT laitteet ovat halpoja ja niitä operoivaa softaa on hyvin saatavilla. Suurin tehtävä onkin määritellä miten IoT:ta liiketoiminnassa voisi hyödyntää ja mitä kerättävällä datalla tehdään. Ja vielä isompi mietinnän aihe on määritellä miten tuo data saadaan tulokseksi viivan alle.

Mielenkiintoisia ratkaisuja syntyy kun esimerkiksi yhdistellään IoT:tä keinoälyyn ja lohkoketjuihin. Voidaan luoda luotettavia dataväyliä, automatisoida prosesseja, optimoida prosesseja, analysoida kerättyä dataa ja tehdä sen perusteella automatisoituja Potentiaali on valtava esimerkiksi tuotantoprosesseissa, toimitusketjuissa, markkina-analyyseissä jne.

Haluatko kuulla mitä olemme IoT:lla jo tehneet ja voisiko ratkaisumme kehittää liiketoimintaanne? Ota meihin yhteyttä täällä.