Toimitusketjuratkaisu

Vastuullisille yrityksille

Toimitusketjun hallinnassa on olennaista tiedon luotettavuus, ajantasaisuus ja läpinäkyvyys. Toimitusketjun avaaminen kuluttajalle vahvistaa luottamusta ja sekä luo arvoa. Tiedon luotettavuus korostuu erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Ratkaisussamme yhdistyvät uusimmat teknologiat, lohkoketju, IoT ja tekoäly. Nämä yhdessä muodostavat kaikkia osapuolia – tuottajaa, valmistajaa, myyjää, kuluttajaa – hyödyttävän sovelluksen.

Supply Chain Solution for Responsible Businesses

Miksi Empirica Trustor?

Yrityksille

 • Kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän laadukkaista tuotteista. Tuotteen laatu muodostuu sekä havaitun että todellisen laadun pohjalta, joista havaitulla laadulla ei ole mitään tekemistä itse tuotannon kanssa. Havaittu laatu pohjautuu yksistään kuluttajan tietoihin tuotteesta.
 • Tuoteväärennösten tunnistaminen ja nopea jäljitys parantavat tuoteturvallisuutta.
 • Luottamus, uskottavuus ja laatu kasvattavat tuotteen arvoa luoden markkinaetua ja korkeampia tuottoja valmistajalle/brändille.
 • Empirica Trustor mahdollistaa kustannustehokkaan ja automatisoidun tuotantotiedon luotettavan jakamisen kuluttajalle lisäten näin tuotteen ja brändin arvostusta.

Kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän vastuullisesta tuotteesta

Sertifikaatin myöntäjille ja valvojille

 • Empirica Trustor automatisoi sertifioitujen tuotteiden ja tuotannon valvonnan tehden siitä kustannustehokasta. Sertifikaatin arvo kuluttajan silmissä kasvaa, kun sertifikaatin tuotteelle ja tuotannolle asettamat kriteerit kerrotaan selkeästi kuluttajille.
 • Sertifikaatin väärinkäytökset voidaan minimoida pysyvän kirjausketjun ansiosta. Jokainen transaktio kirjataan lohkoketjuun pysyvästi, jolloin tiedon manipulointi ei ole mahdollista.
 • Auditointiprosessien digitalisointi lisää sertifikaattien yhtenäisyyttä ja niistä kommunikointia, mikä tekee sertifioinnin houkuttelevaksi uusille lisenssinsaajille ja kuluttajille.

Kuluttajille

 • Suurin osa kuluttajista haluaa tietää ostamansa tuotteen alkuperän.
 • Useimmat järjestelmät eivät pysty luotettavasti avaamaan tätä tietoa kuluttajille. Empirica Trustorin läpinäkyvä toimitusketju tarjoaa kuluttajalle luotettavaa dataa tuotteen alkuperästä ja sen matkasta kaupan hyllylle.
 • Tieto tuodaan kuluttajille helppolukuisena ja visuaalisesti miellyttävänä.
 • Empirica Trustor auttaa kuluttajaa tekemään vastuullisia valintoja antamalla todennettua tietoa tuotteen matkasta.

Läpinäkyvyyttä lohkoketjun avulla

Empirica Trustor CORE

Empirica Trustor CORE sisältää yhden tai useamman tuotteen datamallin toteuttamisen vaadituilla datapisteillä. Järjestelmään ohjelmoidaan asiakkaiden toimitusketjun prosessi tai prosessit sekä näiden vaativat käyttöliittymät eri sidosryhmille.

Rajapintojen avulla Trustor on helposti integroitavissa osaksi yrityksen prosesseja,  katselu- ja auditointitarkoituksiin, sekä ulkoisiin järjestelmiin. Trustor liittyy helposti osaksi prosessia, vaikka mukana olisi useita eri yrityksiä ja järjestelmiä.

Empirica Trustor PLUS

Trustor sopii myös ensisijaiseksi ratkaisuksi yritykselle. Järjestelmään voidaan integroida muita yrityksen tietojärjestelmiä sekä lisätä datan visualisointeja ja käyttöliittymiä eri toimijoiden tarpeisiin. Näin kerätystä datasta saadaan kaikki hyöty irti.

Järjestelmä tukee erilaisia tuotteita ja niiden tarvitsemia tietorakenteita sekä tarvittaessa toteuttaa monimutkaisen prosessin osia automaattisesti lohkoketjussa. Automaatio ja digitaalinen muutos lisäävät tuottavuutta ja vähentävät seurannan määrää, koska järjestelmä tekee seurannan puolestasi.

Lisäksi saat meiltä niin käyttöönoton, ylläpidon kuin muutkin infrastruktuuripalvelut, riippumatta siitä tarvitaanko on-premises, hybridi- tai pilviympäristöjä.

Case esimerkki – Arla

Ruoantoimitusketjuratkaisu maitotuotteille mahdollistaa todennetun tiedon koko tuotteen matkalta aina tilalta kauppaan asti. Suurin osa datasta kerätään automaattisesti IoT sensoreilla. Data on auditoitavissa ja todennettavissa milloin vain myös kuluttajan toimesta.

Case Arla Maitoketju

www.arla.fi/tikantila