Esineiden internetin hyödyt valmistavassa teollisuudessa

Olemme keskellä merkittävää muutosta tuotteiden tuotantotavan suhteen valmistuksen digitalisoinnin ansiosta. Tämä muutos on niin merkittävä, että sitä kutsutaan teollisuuden neljänneksi vallankumoukseksi. Esineiden internetin hyödyt ovat merkittäviä ja aihe on keskeinen osa tätä vallankumousta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
industry 4.0

Mikä on Industry 4.0?

Industry 4.0 (Teollisuus 4.0) -termillä tarkoitetaan neljättä teollista vallankumousta. Ensimmäisessä teollisessa vallankumouksessa tuotannossa alettiin hyödyntää höyrykoneita, toisessa massatuotanto- ja kokoonpanolinjoja ja kolmannessa digitalisaatiota.

Neljäs teollinen vallankumous jatkaa siitä mihin kolmas jäi lisäämällä automaatiota ja järjestelmien älykkyyttä dataa ja koneoppimista apuna käyttäen. Tuotannon automatisoinnissa esineiden internetillä eli IoT:lla on tärkeä rooli. Uuden teknologian avulla laitteet voivat kommunikoida keskenään ja ohjelmistojen kanssa. Syntyneen datan avulla järjestelmä voi tehdä hälytyksiä, ohjata koneiden toimintaa sekä diagnosoida ongelmia. Yhteen kytkettyjen koneiden verkko luo ja jakaa tietoa. Tämä on Industry 4.0 :n todellinen voima.

Esineiden internetin hyödyt teollisuudelle

  1. Informoidut päätökset
  2. Tuotantodatan saatavuus
  3. Kustannussäästöt
  4. Työturvallisuus

1. Reaaliaikainen data auttaa päätöksenteossa

Sanotaan, että data on uusi öljy. Parempi vertauskuva datalle olisi raakaöljy. Raakadata on kuten raakaöljy, sillä datan arvo kuten öljynkin arvo realisoituu vasta jalostuksessa.

Oli kyse sitten minkä tahansa tuotteen valmistuksesta, prosessissa syntyy aina dataa. Tätä dataa jalostamalla yritys voi saavuttaa merkittäviä etuja. Jalostettu data mahdollistaa sekä operatiivisen toiminnan kustannusten vähentämisen että tulojen lisäämisen. Dataan perustuvat reaaliaikaiset tai lähes reaaliaikaiset näkymät niin tuotannosta, markkinoinnista kuin myynnistäkin auttavat yrityksen johtoa tekemään parempia, informoidumpia päätöksiä. Päätökset osuvat paremmin oikeaan, kun ne pohjautuvat mutun sijaan faktoihin.

Täydellinen ja reaaliaikainen näkymä yrityksen koko valmistusprosessista antaa johdolle hyvän kuvan yrityksen toiminnasta. Parempi ymmärrys taas synnyttää uusia oivalluksia, joita ilman dataa ei olisi tullut edes ajatelleeksi. Helpoimmat päätökset järjestelmä voi tehdä itse ja vaikeimmissa avustaa meitä ihmisiä tekemään parempia päätöksiä.

2. Tuotantodata kaikkien saataville

Operatiivisessa toiminnassa tieto voi hyvinkin olla tekijöiden ja työnjohdon päässä. Sen sijaan ylempi johto on tekemisestä etäämmällä, eikä sama tieto usein tavoita heitä. Tuotannossa syntyy runsaasti tietoa, joka kuuluisi myös ylemmän johdon saataville. Esimerkiksi tieto tuotannon häiriöistä tai laatuongelmista tulisi kulkea välittömästi myös myynnille ja markkinoinnille, koska niillä on vaikutusta heidän työhönsä. IoT:n avulla tieto voidaan tuoda kaikkien sitä tarvitsevien saataville, eikä kenenkään tarvitse olla pimennossa.

Päätöksenteon lisäksi tuotannosta saatavaa dataa voidaan hyödyntää myös ongelmien ennakoinnissa ja tuotannon optimoinnissa. Antureiden avulla voidaan seurata laitteiden suorituskykyä ja tehdä hälytyksiä ongelmista. Kun ongelmatilanteet voidaan havaita ja korjata ajoissa, vältytään kalliilta tuotannon seisokeilta tai koneiden hajoamisilta. Esineiden internet mahdollistaa valmistuksen etävalvonnan 365 päivää vuodessa, ympäri vuorokauden, mistä päin maailmaa tahansa.

3. Kustannussäästöjä energiatehokkuudesta ja ennakoivasta huollosta

Suuri osa teollisuuden kustannuksista aiheutuu valmistukseen ja kuljetukseen käytetystä energiasta. Energiakustannusten pienentäminen on hankalaa muulla tavoin kuin tehokkuutta parantamalla. IoT:n avulla tuotantoprosessia voidaan optimoida ja tällä tavalla vähentää energiankulutusta. Pienempi energiankulutus säästää kustannusten lisäksi myös luontoa.

Toinen esineiden internetin tuoma etu syntyy korkeammasta automaation tasosta. Automaatio vähentää inhimillisten virheiden määrää tehden tuotannosta tehokkaampaa ja täsmällisempää. Kone on väsymätön ja systemaattinen laadunvalvoja.

Kolmas kustannuksia säästävä IoT:n hyöty on ennakoiva huolto. Fyysiset koneet voidaan kytkeä ohjelmistoihin antureiden avulla, jotka seuraavat koko ajan koneiden suorituskykyä. Näin yritys saa paremman käsityksen niin yksittäisten laitteiden kuin kokonaisten osastojen suorituskyvystä ja ongelmat pystytään ennakoimaan. Ennakoiva huolto vähentää turhia seisokkeja.

Kaikki edellä mainitut IIoT: n edut – ennakoiva ylläpito, vähemmän virheitä, parempi laadunvalvonta ja maksimoitu tehokkuus – vähentävät kustannuksia.

4. IoT:lla parempaa työturvallisuutta

Antureiden ja datan avulla voidaan myös parantaa työturvallisuutta. Integroiduilla turvajärjestelmillä voidaan suojata työntekijöitä useilta eri vahingoilta kuten kemialliselta altistumiselta, melulta, laitevahingoilta, väsymyksen seurauksilta, liialliselta lämmöltä tai putoamisilta. Antureita voi olla sijoitettuna tehdastiloihin, laitteisiin tai ne voivat olla puettavaa teknologiaa kuten rannekkeita, kypäriä tai liivejä.

Järjestelmä voi varoittaa työntekijöitä vaarallisista muutoksista työolosuhteissa. Onnettomuuden sattuessa kaikkia tiloissa olevia henkilöitä voidaan varoittaa, toiminta voidaan pysäyttää ja työnjohto voi välittömästi puuttua tilanteeseen. Jatkossa vastaavia tilanteita voidaan pyrkiä estämään jo ennalta historiadatan avulla.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lataa ilmainen e-kirja

Vaikka Industry 4.0 on edelleen kehittymässä ja eikä kaikkia hyötyjä pystytä vielä käytännössä hyödyntämään, tuo uusi teknologia jo nyt paljon parannuksia valmistavalle teollisuudelle. Lisää Industry 4.0 :sta ja IoT:n hyödyntämisestä teollisuudessa voit lukea Intelin julkaisemasta e-kirjasta.

Lue lisää Empirican palveluista

Data-analytiikka

Dataa on kaikkialla. Datan määrän kasvu tuo tullessaan niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Kuuntelemalla dataasi parannat tulostasi. Kehittynyt data-analytiikka synnyttää uusia oivalluksia.

IoT-ratkaisut

IoT

IoT avaa uusia mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla vähentämällä kustannuksia, lisäämällä tehokkuutta, parantamalla toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta, luomalla uusia tulovirtoja ja parantamalla asiakastyytyväisyyttä.